Regulamin sesji

 1. Poniższy regulamin powstał po to, aby warunki współpracy między Fotografem, a klientem, były jasne i przejrzyste.
 2.  Każdy klient zapisując się na sesję ma obowiązek zapoznać się z poniższym regulaminem. Umówienie się na sesję zdjęciowa jest jednoczesną akceptacją poniższego regulaminu. Po rezerwacji terminu sesji zdjęciowej klient ma 3 dni na zapłatę zadatku w wysokości 100 zł. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.
 3.  Fotograf zapewnia, że jest przygotowany merytorycznie oraz posiada niezbędny sprzęt do wykonania sesji zdjęciowej na rzecz klienta.
 4.  Fotograf nie bierze odpowiedzialności za wydruki w obcych laboratoriach, ponieważ maszyny są różnie skalibrowane i nie ma wpływu na odwzorowanie kolorów.
 5.  Klient zapoznał się z twórczością Fotografa i oświadcza, że zna jego styl fotografowania oraz obróbki i akceptuje go, oraz nie będzie żądał późniejszej dodatkowej obróbki graficznej.
 6.  Klient nie będzie dokonywał żadnych modyfikacji na gotowych zdjęciach typu filtry, zmiana kolorów, kadrowanie.
 7.  Po wykonaniu sesji Fotograf zobowiązuje się przekazać gotowe zdjęcia w terminie 30 dni roboczych od wyboru zdjęć przez klienta. W sezonie urlopowym termin ten może ulec zmianie, natomiast klient zostanie o tym poinformowany przez sesją.
 8.  Zdjęcia do wyboru zostaną udostępnione w prywatnej galerii utworzonej tylko na potrzeby sesji. O udostępnieniu zdjęć klient zostanie powiadomiony przez Fotografa poprzez przesłanie wiadomości.
 9.  Fotograf nie wyraża zgody na zapisywanie, udostępnianie czy jakiekolwiek korzystanie ze zdjęć udostępnionych na serwerze. Zdjęcia te są jedynie poglądowe i mają służyć dokonaniu wyboru przez klienta.
 10.  Fotograf udostępni klientowi gotowe zdjęcia do pobrania z platformy wetransfer.com. Gotowe odbitki papierowe klient odbierze od Fotografa osobiście. Istnieje możliwość wysłania odbitek za pośrednictwem paczkomatu Inpost / kuriera – na koszt klienta.
 11.  Fotograf archiwizuje materiał z sesji do 3 miesięcy od jej wykonania.
 12.  Fotograf nie udostępnia plików RAW wykonanych podczas sesji, ponieważ są one materiałem roboczym dla Fotografa.
 13.  Jeśli sesja ma się odbyć w miejscu, w którym jest wymagana opłata wstępu, koszty biletów pokrywa klient.
 14.  Podczas sesji obowiązuje zakaz robienia zdjęć przez klienta aparatami fotograficznymi.
 15.  Klient ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, usterki, zniszczenia i utratę wartości sprzętu, rekwizytów, ubrań wykorzystywanego przez Fotografa przy realizacji umowy, jeżeli szkody te wynikają z okoliczności leżących po stronie klienta.
 16.  Wynagrodzenie jest płatne w dniu sesji przelewem na rachunek bankowy: 
  Katarzyna Kowal Fotografia
  81109025900000000149748982
  Santander Bank Polska S.A.
 17.  Opłatę za dodatkowe ujęcia klient przelewa również na rachunek bankowy po dokonaniu wyboru i przesłaniu listy wybranych przez siebie zdjęć.
 18.  W przypadku braku możliwości wykonania sesji zdjęciowej z przyczyn leżących po stronie Klienta lub Fotografa w ustalonym terminie Strona zobowiązuje się do powiadomienia na co najmniej 1 dzień przed ustalonym terminem sesji.
 19.  Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego oraz swojej rodziny utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych. Publikacja wizerunku może dotyczyć autorskiej strony internetowej fotografa, portali społecznościowych (facebook, instagram) oraz materiałów promocyjnych i reklamowych. Dla Fotografa zgoda na publikacje jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. Zawsze jestem wdzięczna, kiedy mogę pochwalić się efektami sesji. Udzielona zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta.
 20.  Zdjęcia Fotografa wykonane podczas sesji stanowią utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 21.  Fotograf zachowuje zarówno autorskie prawa majątkowe jak i osobiste.
 22.  Fotograf udziela Zamawiającemu licencji na rozpowszechnianie fotografii w celach niekomercyjnych w Internecie, w szczególności na osobistych stronach internetowych i na portalach społecznościowych, z których Zamawiający korzysta poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 23.  Wykorzystywanie przez Zamawiającego zdjęć w celach komercyjnych wymaga uprzedniej zgody pisemnej Fotografa i może zostać uzależnione od zapłaty wynagrodzenia na jego rzecz.
 
100